Vítejte na stránkách Domova Horizont

Domov Horizont (do roku 2007 Ústav sociální péče pro mládež Kyjov),
je příspěvkovou organizací Jihomoravského kraje, poskytující celoroční pobytovou sociální službu dle § 48 Zákona o sociálních službách
č. 108/2006 Sb.

 

 Domov pro osoby se zdravotním postižením


a dle § 51

 

 Chráněné bydlení

Pokud se o nás chcete dozvědět víc, podívejte se i na videoprezentaci Domova Horizont.

 

 

AKTUALIZACE

 Foto z akcí (13.6.)

 SH Zubří.
Den otevřených dveří.

 
Návštěva premiéra ČR.

 Články (11.5.)

 Z bývalého internátu by mohly být byty.
 
Educante se představuje

 Video (2.6.)

 Letní den, návštěva premiéra ČR


 Audio
(2.2.)

 Rozhovor na rádiu JIH

Akce červen 2016 (2.6)

 

  

 

 

Oznámení

OZNÁMENÍ PRO NÁVŠTĚVY

Od 9.5.2016 jsou zprovozněny výtahy bez nutnosti použití čipu i na domově A a B.
Výtahy tak můžou využívat i návštěvy, bez vědomí pracovníků na všech domovech.
 

PRODEJNÍ VÝSTAVA

INFORMACE O ROZŠÍŘENÍ OKRUHU OSOB CÍLOVÉ SKUPINY UŽIVATELŮ

Na základě narůstajícího počtu zájemců z řad žen o poskytovanou sociální službu, je Domov Horizont od 1.1.2015 koedukován a sociální služba Domova Horizont je nově poskytována i ženám od 18 let s mentálním postižením a ženám od 18 let s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným, jejichž nepříznivá sociální situace vyžaduje pravidelnou pomoc a péči jiné osoby.

Nabízíme Vám tedy nyní možnost podání Žádosti o poskytování sociální služby do Domova Horizont pro ženy, které splňují výše uvedené kriterium cílové skupiny a měly by zájem o využívání sociální služby Domova Horizont.
Podrobnější informace a kontakty v případě zájmu, naleznete na internetových stránkách Domova Horizont www.horizontkyjov.cz  (Informativní přehled o službě a Videoprezentace o Domově Horizont včetně formuláře „Žádosti“).
 

Transformace sociálních služeb

Domov Horizont je zapojen od dubna 2013 do projektu „Transformace sociálních služeb“, který realizuje Odbor implementace fondů EU a Odbor sociálních služeb a sociální práce Ministerstva práce a sociálních věcí. Projekt Transformace sociálních služeb je zaměřený na posílení kompetencí lidí se zdravotním postižením, kteří žijí v ústavech nebo je opouštějí. Podporuje poskytovatele sociálních služeb a další organizace poskytující služby, které napomáhají sociální integraci lidí se zdravotním postižením, a také kraje a obce.
 

Hledáme dobrovolníky

Pro své uživatele hledáme dobrovolníky starší 15 let, kteří část svého volného času věnují uživatelům Domova. Přijďte pomoci, staňte se společníky při nejrůznějších činnostech, volnočasových aktivitách, podpořte uživatele v osobních a sociálních schopnostech a dovednostech, vymýšlejte své vlastní programy … více.